Winterpave

3 Center

Winterpave maakt het mogelijk om duurzame asfaltreparaties onder winterse omstandigheden uit te voeren, zelfs onder het vriespunt.

Winterpave

Winterse weersomstandigheden zijn bijna synoniem aan schade aan het asfalt. Door de lage temperatuur is asfalt in de winter hard en bros. Verkeersbelasting kan dan tot schade aan het wegdek leiden. Vocht in de ontstane scheuren en holle ruimtes zet uit tijdens bevriezing, waardoor gaten in het wegdek ontstaan. Deze veroorzaken langere reistijden doordat de maximale snelheid wordt verlaagd of er spoedreparaties met tijdelijk asfalt uitgevoerd worden.

Door de lage buitentemperatuur is het (normaal gesproken) niet mogelijk om direct een kwaliteitsvolle reparatie uit te voeren. Hierdoor ontstaat er ook na de vorstperiode verkeersoverlast; bij gunstigere weersomstandigheden moeten de tijdelijke reparaties vervangen worden door duurzaam asfalt. Winterpave voorkomt dubbel verkeersophoud. Winterpave is een proces waarmee het wel mogelijk is om duurzaam asfalt bij winterse omstandigheden zoals vrieskou aan te brengen en schades aan het asfalt te herstellen. Winterpave maakt een eind aan de tijdelijke provisorische winterreparaties aan het asfalt.

Voordelen

  • Financieel voordeel
  • Minder omgevingsoverlast
  • Geen tijdelijk kwaliteitsverlies
  • Toepasbaar onder winterse omstandigheden
  • Duurzame reparatie
  • Weg snel beschikbaar

Technische specificaties

Een pakket van maatregelen in het productie- en verwerkingsproces van asfalt vormt de basis van Winterpave. Hierbij is gekeken naar alle processen die door de afwijkende weersomstandigheden beïnvloed worden. APE neemt met Winterpave maatregelen op het gebied van asfaltproductie, asfalttransport, de kleeflaag, het aanleggen van het asfalt, het verdichten van de aangebrachte asfaltlaag en bescherming van materieel en mens. 

Bij productie, transport en verwerking is de temperatuursbeheersing optimaal door voorwarmen, goede isolatie en adequate planning. Aan de kleeflaag en het afwalsen wordt extra aandacht besteed waardoor de goede hechting en verdichting zijn gegarandeerd. Ook zijn voorzieningen getroffen om falen van materieel door vorst te voorkomen. 

Het eindresultaat is een asfaltreparatie van dezelfde kwaliteit als een reparatie die onder 'normale' temperaturen is aangebracht. Door Winterpave is een tijdelijke reparatie aan beschadigde wegdekken onnodig. Hierdoor wordt de wegbeheerder één asfaltronde bespaard. Een duurzame reparatie waardoor slechts eenmalig kosten en hinder optreden.

Toepassingsgebied

Winterpave is een procesaanpassing en daarom uitvoerbaar op alle asfaltwegen met beschadigingen die op korte termijn gerepareerd moeten worden. Asfalt dat is aangelegd volgens de Winterpave-methode, is van dezelfde kwaliteit als asfalt dat onder normale weersomstandigheden is aangelegd en de reparatie is direct berijdbaar. Zodra de buitentemperatuur de verwerking van het asfalt te veel beïnvloedt om de kwaliteit te waarborgen, is Winterpave de oplossing en daarmee ideaal bij winterse calamiteiten.

In 2010 is deze innovatie toegepast en een proefvak aangelegd op de A58. Tijdens nachtvorst is 300 meter ZOAB succesvol vervangen. Winterpave heeft in dat jaar de Rijkswaterstaat Award voor innovatie gewonnen.