SMArdpave

3 Center

Er zijn diverse soorten geluid reducerend asfalt. Door te innoveren wordt de levensduur van zo’n weg steeds langer. SMArdpave is een geluid reducerende asfaltsoort met een verwachte levensduur van minimaal 10 jaar die een geluidsreductie van ca. 65% (initieel) bereikt.

SMArdpave

Motorvoertuigen produceren op vier verschillende manieren geluid: 

  • motorgeluid;
  • rolgeluid veroorzaakt tussen het contact tussen band en wegdek, bestaande uit bandentrillingen en airpumping;
  • vibraties door trillingen van het voertuig, onderdelen of de lading;
  • windgeruis oftewel aërodynamisch geluid. 

Door de gunstige oppervlaktetextuur met meer holle ruimte zorgt SMArdpave ervoor dat bandentrillingen en vibraties verminderd worden en vindt er tevens geluidsabsorptie plaats. De combinatie van een uitgekiend steenskelet, een lager holle ruimte percentage en een grotere laagdikte zorgt er voor dat SMArdpave een langere levensduur heeft dan andere geluid reducerende asfaltsoorten.

Voordelen

  • Geluidsreductie
  • Lange levensduur voor geluid reducerend asfalt
  • Beschikbaar in rode fietspadvariant
  • Duurzame oppervlakeigenschappen
  • Breed toepasbaar, ook op opstelstroken en kruispunten
  • Door grotere laagdikte minder afhankelijk van aanlegcondities

Technische specificaties

Er zijn meerdere soorten geluid reducerend asfalt. Zo heeft APE ook Micropave en NoBelpave. Deze twee mengsels reduceren meer geluid dan SMArdpave, namelijk 75% tot meer dan 80%, maar hebben daardoor ook een kortere levensduur. Het relatief hoger holle ruimte percentage en de fijne oppervlaktetextuur zorgen voor de hoge geluidsreductie, maar tegelijk ook voor een kortere levensduur. Wanneer een minder hoge geluidsreductie vereist is dan behaald kan worden met Micropave of NoBelpave, maar wel een levensduur van minimaal 10 jaar, biedt SMArdpave de oplossing. 

De basis van SMArdpave is, zoals de naam al zegt, het asfaltproduct SMA. SMArdpave kenmerkt zich door een hoger holle ruimte percentage dan SMA en een lager percentage in vergelijking met een dunne geluid reducerende deklaag (CROW categorie) type B. Hierdoor ontstaat een mengsel dat zowel geluid reducerend, als duurzaam is. Door de samenstelling valt SMArdpave in de CROW categorie Dunne deklagen type A. 

Voor SMArdpave wordt een gradering van 0/8 aangehouden. Dit in tegenstelling tot andere geluid reducerende asfaltsoorten, waarvoor een gradering van 0/5 of 0/6 gangbaar is. Doordat SMArdpave dikker aangebracht wordt, koelt het mengsel tijdens de verwerking langzamer af wat duurzamere eigenschappen oplevert. Bovendien laat SMArdpave grotere variaties in diktes toe, zonder dat daarmee de duurzaamheid in het geding komt. De laagdikte waarmee SMArdpave wordt aangebracht bedraagt ca. 35 mm. SMArdpave wordt met SBS gemodificeerde bitumen geproduceerd waarbij verschillende steenslagen kunnen worden toegepast. 

Geluidsreductie

SMArdpave genereert een geluidsvermindering van 4,6 decibel bij een snelheid van 50 kilometer per uur en heeft een Cwegdek (levensduur gemiddelde geluidsreductie) van 2,6. Bij een snelheid van 60 kilometer per uur is de reductie 4,9 decibel en heeft het een Cwegdek van 2,9. Dit komt neer op een initiële geluidsreductie van ca. 65%.

Toepassingsgebied

SMArdpave wordt voornamelijk toegepast op allerlei doorgaande wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Speciaal voor fietsstroken op rijbanen is een rode variant beschikbaar. Vanwege zijn dichtere structuur is SMArdpave ook geschikt voor opstelstroken en kruispunten.