SkyPave

2 Center

Start- en landingsbanen zijn voorzien van een extra stroeve en waterbergende asfaltlaag die voldoende grip geeft aan het vliegverkeer. APE heeft Steenmastiekasfalt (SMA) doorontwikkeld tot Skypave, een asfaltproduct met de juiste eigenschappen voor start- en landingsbanen.

SkyPave

SMA wordt veel op wegen toegepast en kan gerecycled worden tot “nieuw” asfalt. De doorontwikkelde versie van SMA is op luchthavens in Denemarken en Duitsland getest en succesvol toegepast. Groningen Airport Eelde had in Nederland de primeur. De asfaltsoort voldoet aan alle eisen van stroefheid voor start- en landingsbanen en is daarmee een duurzame toplaag.

Voordelen

  • Milieuvriendelijk
  • Duurzaam
  • Stroef
  • Beproefd

Toepassingsgebied

Skypave is speciaal ontwikkeld voor toepassing op start- en landingsbanen.