SealPave

3 Center

Sealpave biedt op korte termijn en zonder grootschalig onderhoud de oplossing bij gerafelde wegdekken, onvoldoende stroefheid en scheur- of spoorvorming, zelfs op slappe grond.

Sealpave

Oneffenheden, steenverlies, gaten en lichte scheuren vormen kwaliteitsverlies van het asfalt. Om uiteenlopende redenen kan het noodzakelijk zijn om grootschalig onderhoud aan verhardingen uit te stellen. Echter wanneer de oppervlakte-eigenschappen van het wegdek niet meer voldoen aan de vereiste kwaliteitscriteria is op korte termijn onderhoud toch noodzakelijk. Sealpave biedt een oplossing zonder te frezen. Het is leverbaar in meerdere varianten en heeft daardoor een breed toepassingsgebied. Het smeuïge mengsel kenmerkt zich door flexibiliteit, zelfherstellend vermogen en weerstand tegen spoorvorming. Deze eigenschappen worden bereikt door het toepassen van speciale bitumen in combinatie met een hoog percentage steen in het mengsel. Het speciale bitumen is zacht (als kauwgom) en probleemloos warm verwerkbaar. Sealpave wordt in een dunne laag aangebracht, waardoor de belasting op de asfaltconstructie nauwelijks toeneemt.

Voordelen

  • Levensduurverlengend tot 8 jaar
  • Uitstel groot onderhoud
  • Geen freeswerk
  • Snelle aanleg

Technische specificaties

Sealpave is leverbaar in twee varianten, waarvan één met 8 mm en de ander met 11 mm steenslag. Wanneer geen profielcorrecties noodzakelijk zijn, is Sealpave 8 de juiste keuze. De overlaging blijft hiermee beperkt tot circa 25 mm waardoor het product eenvoudig is in te passen in de bestaande situatie. Wanneer profielcorrecties wel wenselijk zijn, bijvoorbeeld in situaties met veel vervorming, kan beter gekozen worden voor Sealpave 11. Dit mengsel wordt in een laagdikte groter dan of gelijk aan 30 mm toegepast. 

Door het gekozen bindmiddel is Sealpave in nagenoeg alle omstandigheden probleemloos (warm of lauw) verwerkbaar. Er worden geen oplosmiddelen toegevoegd en hergebruik is bij de productie van nieuw asfalt zonder meer mogelijk. De toepassing vereist geen dure polymeer gemodificeerde kleeflaag en de verwerking geschiedt met normale asfaltspreidmachines. Voor specifieke gevallen kan gekozen worden voor de inzet van een spreidmachine met ingebouwde sproeibalk. Hierdoor vindt de verwerking sneller plaats en kan de weg eerder in gebruik worden genomen. 

Hoewel de productie van Sealpave niet duurzamer is dan bij andere mengsels, kan dit product wel bestempeld worden als maatschappelijk verantwoorde keuze. Niet de grondstoffen (milieu), maar de weggebruiker (mens) profiteert immers optimaal van dit product doordat langdurige omleidingen en daarmee gepaard gaande files meerdere jaren worden overbrugd. Dit kan tevens een ideale keuze zijn voor gebieden waar bestemmingsplannen voor ruimtelijke (infra-)ontwikkeling nog niet uitgekristalliseerd zijn. 

Uit proeven is gebleken dat Sealpave als gevolg van haar samenstelling relatief geluidsarm is (ruim 3dbA bij 80 km/u). Ook hierdoor is deze asfaltsoort een maatschappelijk bewuste keuze.

Toepassingsgebied

Sealpave is een dicht asfalttype die als levensduurverlengende maatregel kan worden toegepast op de lichte en zwaardere belaste wegen, maar ook op busbanen en bedrijventerreinen. Tevens is dit asfaltmengsel uitstekend toepasbaar op slappe grond. Afhankelijk van de situatie kan de verlenging van de levensduur variëren.