ScorePave

2 Center

Scorepave is een asfalttussenlaag met een zeer hoge weerstand tegen (permanente) vervorming.

ScorePave

Op zwaarbelaste verhardingen zoals op kruisingen, bushaltes, containerterminals en andere industrie- en bedrijventerreinen is zowel de dynamische als statische belasting vaak zeer hoog. Deze verkeersbelasting veroorzaakt spoor- en ribbelvorming in het asfalt. Scorepave is dusdanig samengesteld en geoptimaliseerd dat het beter bestand is tegen verkeersbelastingen en hogere temperaturen. Hierdoor worden de onderhoudsintervallen vergroot, wat leidt tot minder verkeershinder en files.

Voordelen

  • Vormvast
  • Lange levensduur
  • Geschikt voor zwaarbelaste verhardingen
  • Minder onderhoudskosten

Technische specificaties

Vervormingen treden op tussen 6 en 10 cm onder het oppervlak. Juist in deze kritische zone wordt de Scorepave tussenlaag aangebracht. Een gemodificeerde SMA-deklaag leidt tot een tweemaal zo hoge weerstand tegen spoorvorming als een asfaltconstructie met een combinatiedeklaag. Bij de ontwikkeling van Scorepave zijn met name de toe te passen bouwstoffen en de samenstelling in het mineraalaggregraat geoptimaliseerd. De hoge weerstand tegen vervormingen wordt gerealiseerd door het toepassen van een speciaal type EOS-edelsplit en een polymeer gemodificeerde bitumen. De gemodificeerde bitumen zorgen bij hogere temperaturen voor een hoge weerstand tegen vervormingen.

Toepassingsgebied

Scorepave is uitermate geschikt voor wegdekken waarbij langdurige en zware belasting plaatsvindt. De meeste intensieve vervoersbewegingen treden op bij kruisingen, bushaltes, opstelstroken en de rechterrijstrook op de snelweg. Ook voor zwaarbelaste verhardingen bij containerterminals en andere industrie- en bedrijventerreinen is Scorepave zeer geschikt.