RollPave

2 Center

Een tijdelijke weg van Rollpave, die eenvoudig en snel verwijderd én hergebruikt kan worden, biedt de oplossing wanneer een weg (lange tijd) niet begaanbaar is. Rollpave is een flexibele, geprefabriceerde asfaltmat die kant-en-klaar op een haspel geleverd wordt en op de plek van bestemming direct kan worden uitgerold.

Rollpave

De toenemende mobiliteit legt druk op de schaarse momenten dat er gewerkt kan worden aan (spoed-)reparaties aan het Nederlandse wegennet. Om bij te dragen aan de doorstroming van verkeer is het prefab product Rollpave ontwikkeld. Het product won de door Rijkswaterstaat uitgeschreven prijsvraag 'Modulair Wegdek' in het kader van het Innovatieprogramma 'Wegen naar de Toekomst'.

Rollpave bestaat uit een geprefabriceerde dunne asfaltdeklaag en heeft een unieke legtechniek. De flexibele asfaltmat wordt kant-en-klaar op een (rijstrookbrede) haspel aangevoerd en kan ter plekke direct worden uitgerold. De prefabricage van de verhardingslaag maakt een constante, hoge kwaliteit van het asfaltproduct mogelijk. Al naar gelang de wensen en eisen (bijv. geluidsreductie, levensduur en stroefheid) kunnen verschillende varianten worden geproduceerd. Het prefab productieproces maakt het mogelijk om een wegdek volledig op maat te maken, zoals bijvoorbeeld voor brugdekken. Ook kunnen de asfaltmatten reeds worden voorzien van belijning en sensoren. Rollpave is tevens in stille (rubber)variant toepasbaar. 

De legtechniek en het materiaal zijn duurder dan conventioneel asfalt. Echter staat daar een aantal, deels kostenbesparende, voordelen tegenover zoals minder economische schade door kortere wegwerkzaamheden (minder files), minder geluid van banden op het wegdek waardoor mogelijk bespaard kan worden op geluidswallen of -schermen en de mogelijkheid gedurende het gehele jaar asfaltwerk te verrichten. Daarnaast wordt het product al in de fabriek geproduceerd en gecontroleerd. Daardoor kan de kwaliteit veel beter gewaarborgd worden.

Voordelen

  • Aanleg 365/12 mogelijk
  • Snelle aanleg en vervanging
  • Als mat herbruikbaar
  • Direct berijdbaar
  • Constante hoge kwaliteit

Technische specificaties

Rollpave wordt in matten van ongeveer 50 meter lengte in een productiehal gemaakt en is maakbaar met diverse asfaltmengsels. Na afkoeling wordt de asfaltmat op een haspel gerold en opgeslagen. Op afroep wordt het naar de plaats van aanleg getransporteerd en met een haspel afgerold en gehecht. Dit proces is redelijk onafhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor het hele jaar door aangebracht worden. Ter indicatie: op het proefvak A37 bij Emmen zijn in de ochtend na nachtvorst matten afgerold en gehecht.

Als de asfaltmat versleten is of als een gedeelte moet worden gerepareerd, kan deze indien hij met een inductieapparaat is gehecht, ook weer eenvoudig worden onthecht en opgerold worden afgevoerd. Indien nog niet versleten zijn de matten meerdere keren herbruikbaar. 

Vanwege het prefab productieproces kan Rollpave eenvoudig worden voorzien van 'decoratie'. Te denken valt aan logo's, kleuren en prints. Alles is vooraf onder geconditioneerde omstandigheden aan te brengen. Hierdoor is het product ook interessant voor letterlijke communicatiedoeleinden. Tevens kunnen sommige wegmarkeringen van tevoren worden aangebracht, hetgeen arbeidstijd op locatie scheelt, waarmee de verkeershinder nog verder wordt beperkt. Dit biedt eveneens mogelijkheden voor signalering en andere sensoren, mogelijk zelfs datatransport. 

RubberRollpave is een doorontwikkeling op Rollpave. Voor deze stille eco-variant is rubber van oude autobanden verwerkt tot een geluidsreducerend (oprolbaar) wegdek. Dit innovatieve wegdek stremt het ontstaan van geluid bij de bron en reduceert deze tot 9 dB(A) bij 80 km/h. Een goede aanvulling op maatregelen die het geluid tegenhouden zoals geluidschermen en woningisolatie (effectmaatregelen). Niet alleen is Rollpave vanwege haar herbruikbaarheid een ecologisch verantwoord product, de rubbervariant (RubberRollpave) is tevens een zeer geluidsarme keuze.

Toepassingsgebied

Rollpave is geschikt voor snel onderhoud, zoals vervanging en overlaging van deklagen op verhardingen die voldoende draagkrachtig zijn. Dit wegdek is interessant voor open en dichte deklagen op kunstwerken en voor snel uit te voeren noodreparaties (er is immers geen afkoelingstijd nodig). Vooral op plekken waar een spreidmachine moeilijk of niet kan komen (zoals tunneltjes, recreatiegebieden en kleine brugdekken) is Rollpave geschikt. Ook in bochten. 

Tijdelijke verhardingen voor festivalterreinen, streetraces, sportevenementen, noodreparaties en bouwwegen (tegen stofvorming) zijn eveneens toepassingsgebieden.