FloorPave

2 Center

Op bedrijventerreinen rijden zware voertuigen af en aan om goederen en materialen op- en over te slaan. Op deze terreinen wordt de verharding zwaar belast. Schades zoals spoorvorming, ribbelvorming, putjes en aantasting door schadelijke stoffen, worden met de verharding Floorpave voorkomen.

Voordelen

  • Vormvast
  • Vloeistofdicht;
  • Snel bruikbaar
  • Geluidsreductie
  • Financieel aantrekkelijk

Technische specificaties

Het Floorpave asfaltmengsel heeft een uitgekiende samenstelling. Door de inzet van een hard bindmiddel is Floorpave uitermate stevig en vormvast. Hierdoor kan de deklaag grote en statische belastingen aan. Floorpave kan volgens de CUR-richtlijnen als vloeistofdichte asfaltlaag worden aangemerkt en is daarom zeer geschikt voor terreinen waar dit vereist is. Doordat Floorpave een hoge weerstand heeft tegen vervormingen, is er in vergelijking tot andere asfaltsoorten minder onderhoud noodzakelijk. In die zin kan de keuze voor dit asfaltmengsel in ver gelijking tot soortgelijke oplossingen (zoals een combinatiedeklaag en beton) goedkoper uitvallen.

Toepassingsgebied

Floorpave is uitermate geschikt voor bedrijfsterreinen- en hallen, zowel binnen als buiten. Daarnaast is Floorpave zeer geschikt voor laaddocks, zwaarbelaste doelgroepstroken, bushaltes en opstelplaatsen. Doordat een Floorpave vloer enkele uren na aanleg al in gebruik genomen kan worden, worden de bedrijfsprocessen slechts kort onderbroken.

Floorpave

De beste eigenschappen van verschillende verhardingen worden gecombineerd in Floorpave. Het heeft de stevigheid van cementbeton en het realisatie- en onderhoudsgemak van asfalt. Floorpave is een zeer stevige asfaltdeklaag met een hoge weerstand tegen vervormingen en daardoor bestand tegen hoge wiellasten en statische puntlasten. Daarnaast is Floorpave vloeistofdicht waardoor schadelijke stoffen niet in de ondergrond terecht komen. Hierdoor is de ondergrond ook beschermd tegen aantasting door verontreinigingen. De deklaag is gemakkelijk aan te brengen en te vervangen en bovendien snel bruikbaar. In tegenstelling tot een betonvloer kan een terrein enkele uren na het aanbrengen van Floorpave in gebruik genomen worden. Daarnaast heeft Floorpave een fijne oppervlaktetextuur. Voertuigen die op deze verharding rijden zijn daardoor minder onderhevig aan trillingen en produceren dus minder geluid.