EME

4 Center

EME staat voor Enrobé à Module Élevé, oftewel asfalt met verhoogde stijfheidsmodulus dat leidt tot een dunner asfaltpakket en een veel snellere aanleg. Door de snelle wegenbouw met EME asfalt wordt er niet alleen bespaard op energieverbruik en materiaal, maar is er ook minder verkeershinder.

EME

De unieke combinatie van verhoogde stijfheid en flexibiliteit van het asfaltmengsel, zorgt voor een uitstekende weerstand tegen vermoeiingsscheuren en spoorvorming. Het resultaat is een asfaltpakket dat aanzienlijk dunner kan worden uitgevoerd, met als gevolg een grote besparing op schaarse bouwstoffen.

In 1998 is het in Frankrijk ontwikkelde product naar Nederland gehaald en sindsdien op grote schaal en met succes toegepast.

Voordelen

  • Tot 30% reductie asfaltpakket
  • Energiebesparing
  • Grondstoffenbesparing
  • Snellere aanleg
  • Vloeistofdicht

Technische specificaties

Het speciale bitumen-bindmiddel wordt verkregen door een aangepast productieproces, waarin geen polymeren of andere additieven worden toegevoegd. In combinatie met een geoptimaliseerde mengselsamenstelling levert dit een asfaltmengsel op met verhoogde stijfheid, maar toch hoge flexibiliteit. Deze unieke combinatie zorgt voor uitstekende weerstand tegen vermoeiingsscheuren door verkeersbelasting en een goede weerstand tegen spoorvorming. Daarnaast kan EME volgens de CUR-richtlijnen als vloeistofdichte asfaltlaag worden aangemerkt en is daarom zeer geschikt voor toepassing in vloeistofdichte asfaltverhardingen. Vanwege de uitstekende vermoeiingsweerstand kan de dikte van het totale asfaltpakket tot 30% worden gereduceerd. Deze reductie betekent vaak een laag asfalt minder waardoor de weg sneller wordt aangelegd. EME kan in laagdiktes van 50 tot 120 mm worden aangebracht.

Toepassingsgebied

EME asfalt is op alle wegen en terreinen toepasbaar, maar komt het beste tot zijn recht als onderlaag op intensief belaste verhardingen, zoals rijkswegen en provinciale wegen. Daarnaast is EME zeer geschikt als toepassing op vloeistofdichte bedrijfsterreinen en brugdekken. EME kan in combinatie met talloze andere asfaltproducten worden toegepast.