DensiPave

3 Center

Densipave is een zeer stabiele, vloeistofdichte, asfaltsoort met een extreem hoge weerstand tegen spoorvorming.

DensiPave

Door de slijtvastheid en ongevoeligheid voor winterschade, is dit product ideaal voor toepassingen waar een vloeistofdichte verharding wordt gevraagd die belast wordt door zwaar verkeer. Te denken valt aan brug- en parkeerdekken, tunnels, zwaarbelaste rotondes en bedrijfsverhardingen. De zeer lange levensduur van Densipave zorgt ervoor dat de kosten relatief gering blijven.

Voordelen

  • Vloeistofdicht
  • Stabiel
  • Duurzaam
  • Winterschade ongevoelig
  • Snelle aanleg

Technische specificaties

Bij hoge temperaturen kan een asfaltverharding snel vervormen. Spoorvorming op bijvoorbeeld brugdekken of in tunnels is met name na een hete zomer dan ook een bekend verschijnsel. De oorzaak ligt veelal in het toegepaste asfaltmengsel dat ter vloeistofdichte afsluiting van het onderliggende beton voorzien is van een hoog bindmiddelgehalte. Dit is nodig in verband met de bescherming van het beton tegen vocht en inwerking van dooizouten. Het gevolg hiervan is echter een relatief instabiel asfaltmengsel.

Densipave is een zeer dichte asfaltsoort dat is samengesteld met een hoog gemodificeerde bitumen. De aangepaste samenstelling zorgt voor een eenvoudige verwerkbaarheid op dezelfde temperatuur als bij gebruik van normale bitumen. Dit maakt ook handwerk mogelijk. Het resultaat is een zeer dicht mengsel met een hoge weerstand tegen spoorvorming. Door de slijtvastheid en ongevoeligheid voor winterschade is dit product echter ook breder toepasbaar.

Densipave is beschikbaar als onder-, tussen- en deklaag. De verwachte levensduur is uiteraard afhankelijk van de situatie, maar bedraagt over het algemeen meer dan 15 jaar.

Toepassingsgebied

Het stabiele Densipave is bedoeld voor toepassingen waar een vloeistofdichte verharding wordt gevraagd die belast wordt door zwaar verkeer zoals brugdekken, bedrijfsverhardingen (in combinatie met voorzieningen die vanuit de milieuwetgeving verplicht vloeistofdicht moeten worden uitgevoerd), parkeerdekken en deklagen in tunnels. Maar het mengsel is ook geschikt voor stabiele deklagen op bijvoorbeeld kruispunten en opstelvakken. Densipave kan zowel preventief, ter voorkoming van vervorming en winterschade, of als onderhoudsmiddel worden toegepast.