Asfaltproductie de Eem is onderdeel van Dura Vermeer. Als familiebedrijf zit het in onze genen om te werken aan het bestaansrecht van toekomstige generaties. Dit doen we door bewuste keuzes te maken om de milieu-impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Helaas vergt de productie van asfalt veel energie; van grondstoffenwinning, transport, productie, asfaltverwerking, tot gebruiksfase en hergebruik. Met bijna zestig jaar ervaring zijn we voortdurend bezig met vernieuwing en verduurzaming van het asfaltproces. Zowel in het productieproces als in het product zelf zoeken wij continu naar alternatieven die het milieu minder belasten.

Tussen de verschillende soorten asfalt bestaat een verschil in de impact die het heeft op ons milieu. Zo wordt het ene mengsel bij een hogere temperatuur geproduceerd dan het andere. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer gas wij moeten gebruiken om onze trommels te verwarmen. Het andere asfalt heeft weer een langere levensduur, waardoor het minder vaak vervangen hoeft te worden. Dit scheelt aanzienlijk in de milieu impact die het product over zijn hele levensduur heeft.

Wij kijken ook kritisch naar de grondstoffen die we gebruiken voor onze producten. Een van onze belangrijkste doelstellingen is het stimuleren van circulair asfalt; het gebruiken van freesmateriaal uit oude asfaltlagen als grondstof voor nieuwe producten.

Ook jij kan een verschil maken!

Wist je dat onze klanten ook invloed kunnen hebben op het verminderen van de CO₂-uitstoot?

Als specialistische asfaltcentrale streven wij ernaar om iedere klant te voorzien van elke mogelijke soort asfalt. Maar speciale mengsels hebben soms door additieven een aanzienlijke footprint. Ook moeten wij voor het produceren voor kleinere volumes onze centrale opnieuw opstarten en stoppen. Dit kost aanzienlijk veel energie, en stoot daarmee CO₂ uit. Iets wat we allemaal niet willen. Ons team geeft daarom graag advies over de meest duurzame keuze om te kunnen voldoen aan jouw wensen. Een kleine verandering in mengsel of tijdstip van produceren kan een enorme reductie teweegbrengen. Zo werken we samen aan een duurzamere wereld.

Asfaltlabels: hoe duurzaam is jouw keuze?

Zoals genoemd hebben wij labels ontwikkeld om een indicatie te geven van de duurzaamheid van een asfaltsoort. Momenteel testen wij of deze asfaltlabels voor onze klanten werken. Mocht je vragen hebben of meer achtergrondinformatie willen over de labels, neem dan vooral contact met ons op.