ZOAB, zeer open asfaltbeton, zorgt voor veiligheid en beter zicht op de weg. Asfalt Productie de Eem produceert ZOAB. De twee grootste voordelen hiervan zijn: het is geluidsreducerend en het kent een superieure afwatering. Door de holtes in het asfalt kan regenwater goed worden afgevoerd.

ZOAB wordt het meest gebruikt op de Nederlandse wegen en bestaat uit steenslag, zand, vulstof en bitumen. Inmiddels zijn er nieuwe varianten ZOAB op de markt die zorgen voor een nog betere afvloeiing van het water en die nog meer het verkeersgeluid dempen. Ook deze nieuwe soorten ZOAB produceert APE.

Bent u op zoek naar kwalitatief goede ZOAB? En wilt u meer weten of ZOAB bestellen? Neem dan contact op met Asfalt Productie de Eem.

Asfalt Productie de Eem heeft meer in huis dan alleen ZOAB

APE produceert niet alleen ZOAB. APE maakt verschillende soorten asfalt: voor wegen, wandel- en fietspaden, sport- en recreatieterreinen, (lucht)havens en bedrijfs- en industrieterreinen. APE produceert diverse soorten asfalt die energie- en grondstoffenbesparend zijn.

Andere asfaltproducten komen van pas bij wegen met een zware belasting. Daarnaast produceert APE asfalt van een dusdanige kwaliteit dat zorgt voor een langere levensduur en helpt om grootschalig onderhoud aan een wegdek uit te stellen.

ZOAB uit het eigen laboratorium

APE innoveert in het eigen laboratorium met onder meer ZOAB. De asfaltcentrale is constant bezig met de vernieuwing van asfaltproducten zodat iedere weggebruiker zich veiliger en prettiger voelt in het verkeer.

In ons werk passen we de nieuwste technieken toe. Zo wordt oud asfalt gerecycled. Een schoorsteen van vijftig meter hoog en een nieuwe recyclingtrommel beperken de geuremissie, en daarmee mogelijke hinder, tot een minimum.