Wie denkt aan asfalteren, komt al snel uit op wegen. Maar asfalt leent zich ook uitstekend voor andere doeleinden zoals sport- en recreatieterreinen, waarbij gewerkt kan worden met diverse kleuren. Te denken valt ook aan het asfalteren van plantsoenen en parkeerplaatsen. Zogeheten vliegveldasfalt wordt toegepast op start- en landingsbanen van luchthavens.

Deze en nog meer andere specifieke asfaltproducten behoren tot het portfolio van Asfalt Productie de Eem (APE). Aan de hand van de nieuwste technieken en ons eigen laboratorium, vernieuwen, innoveren en bedenken wij nieuwe asfaltproducten. Kernwoorden bij de asfaltproducten zijn: kwaliteit, duurzaamheid, geluidsreductie, onderhoudsarm en decoratief.

Bent u van plan te gaan asfalteren en wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Asfalteren kan voor iedereen

Asfalteren hoeft niet alleen voorbehouden te zijn aan Rijkswaterstaat. APE bedient meerdere opdrachtgevers. Provincies, gemeentes, waterschappen, particulieren, bedrijven en verenigingen kunnen ook gebruik maken van onze diensten.

Uitdagingen_veiligheid_2

De meest bekende vorm van asfalteren: ZOAB

Dagelijks rijden talloze weggebruikers over ZOAB (zeer open asfaltbeton). Het is de meest gebruikte asfaltsoort. Door de ruimtes in het asfalt leent ZOAB zich goed voor waterafvloeiing, waardoor water minder opspat en het zicht wordt vergroot. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe. ZOAB gaat tevens geluidshinder tegen.