Asfalt laat zich niet in één woord vangen. Te denken valt aan duurzaam, geluidsreducerend, reflecterend en energiebesparend asfalt. Asfalt Productie de Eem (APE) kan asfalt produceren voor wegen, parkeerplaatsen, sport- en recreatieterreinen en meer. Er kan zelfs kleur aan worden toegevoegd.

Asfalt van APE is van hoogwaardige kwaliteit. Het standaardmengsel van asfalt is gemaakt van zand, steenslag, vulstof en bitumen. Het kan worden aangevuld met additieven voor kleur of specifieke eigenschappen. Asfalt kan worden aangebracht in een onder-, tussen- en deklaag.

Heeft u asfalt nodig? Van standaard tot en met een kleur? Voor een weg, parkeerplaats of op het vliegveld? Neem dan contact op met Asfalt Productie de Eem.

Asfalt, niet alleen voor wegen

De mogelijkheden van asfalt zijn veelzijdiger dan menigeen denkt. Het wordt geassocieerd met wegen. Maar er kan meer. APE maakt asfalt voor start- en landingsbanen op luchthavens en voor sport en recreatie. Het is tevens verkrijgbaar in kleur. Asfalt is er ook voor parkeerplaatsen, bedrijfs- en industrieterreinen en erven.

Het meest bekende asfalt: zoab

Het is een van de meest gebruikte asfaltsoort: zoab, zeer open asfaltbeton. Door de holtes vloeit water makkelijk weg en wordt opspatten voorkomen. Dit asfalt zorgt voor veiligheid van en een helder zicht voor de weggebruiker. Met zoab neemt de geluidsoverlast af. APE maakt zoab voor Rijkswaterstaat, maar ook voor andere overheidsinstanties en particulieren.

Asfalt voor verschillende doeleinden

APE heeft een breed portfolio. De asfaltcentrale vernieuwt, innoveert en optimaliseert asfaltsoorten. Zo is er asfalt dat energie bespaart, asfalt voor bermversteviging en asfalt dat zich ervoor leent om duurzame asfaltreparaties uit te voeren onder winterse omstandigheden.

Hedendaagse uitdagingen te lijf met asfalt

APE is continu bezig om oplossingen te vinden voor de hedendaagse uitdagingen. Vernieuwingen en innovaties op het gebied van asfalt mogen niet ontbreken. APE heeft een eigen laboratorium. De asfaltcentrale zoekt voortdurend naar betere asfaltproducten wat betreft geluidshinder, duurzaamheid, onderhoud en veiligheid.