De informatie op de website van Asfalt Productie de Eem BV (APE) is met de grootste zorg samengesteld. De inhoud van de website wordt regelmatig aangevuld of geactualiseerd. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een zodanig aangeduide offerte van APE.

Algemene Verkoopwaarden APE

Van deze elektronische uitgave mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.